Bebein iyilik halinin deerlendirilmesi ?

Menzil

Global Mod
Global Mod
Bebegin iyilik halinin degerlendirilmesi Bu testler bebegin henuz dogmadan iyi durumda olup olmadgn arastrmak icin uygulanan testlerdir. Genel anlamda bebegin uterus icinde yasamaya devam etmesinin sakncal olup olmadgn incelemek icin kullanlrlar. Dogum eylemi baslamadan once antenatal donemde, ya da dogum eylemi esnasnda uygulanan testler mevcuttur. Testler olumsuz cktgnda bebegin dogurtulmas gundeme gelir. Bu nedenle bu testleri uygulayabilmek icin temel sart bebegin dogdugunda yasayabilme ya da doktor mudahalesiyle yasatlabilme snrna ulasms olmasdr. Bu snr genellikle 28. gebelik haftas olarak kabul edilir ve ulkenin yeni dogan bakm olanaklarna gore daha asag inebilir. Amerika gibi yeni dogan bakm olanaklarnn nispeten daha gelismis oldugu ulkelerde bu snr 25. haftaya, ya da tahmini fetus agrlgnn 650 gram ya da daha fazla oldugunun saptandg snra kadar gerilemis durumdadr. Ulkemizde de snr giderek daha asag inmektedir. Fetusun iyilik hali Fetus uterus icinde yasamn devam ettirebilmek icin gerekli oksijen ve besin maddelerini elde etmede annesine bagmldr. Cesitli nedenlerle besin kaynaklarnn azalmas durumunda kendi depolarn kullanarak uzun bir sure bu "aclk" durumuna dayanabilir. Ancak oksijen kaynagnn azalmas ya da kesilmesine cok ksa bir sure dayanabilir. Fetus kendisine gelen oksijen azaldgnda bu durumu baz tali yollarla atlatmaya calsr. Ancak oksijen azlg devam ederse durumu ksa surede bozulur ve tali yollar etkisiz kaldgnda olebilir. Bu bilgiden yola ckarak "Fetal iyilik hali"nin bebegin anneden yeterli oksijeni almas ve bunu uygun sekilde kullanabilmesi oldugunu soyleyebiliriz. Oksijenin onemi Oksijen canllarn vucut fonksiyonlarnda cok onemli rolu olan bir maddedir. Tumuyle anaerobik (oksijensiz yasayan) baz ilkel canl turleri ve bakteri turleri haric tum canllarda enerji uretiminin saglanmas ve metabolizmann uygun islemesi acsndan mutlaka bulunmas gereken bir maddedir. Gelismis canllarda aerobik (oksijene bagl) metabolizma enerji kaynaklarnn en verimli sekilde kullanlmasn saglar. Aerobik metabolizmann son maddesi karbondioksittir. Oksijenin bulunamadg durumlarda ise kanda oksijen basnc duser. Hipoksi ad verilen bu durumda anaerob (oksijensiz) metabolizma devreye girer ve gecici olarak enerji uretimini saglar. Adeta elektrik kesilmesinde devreye giren bir jenerator gibi oksijensiz metabolizma da sadece gecici bir sure "idare etmek" ve islevlerin devamn saglamak icin tasarlanmstr. Anaerob metabolizma enerji kaynagnn en verimsiz kullanlmasna yol acmasnn yan sra son madde olarak laktik asit uretimiyle sonuclanr. Anaerob metabolizma uzun sure devam ettiginde giderek biriken laktik asit, ortamn pH degerinin asit hale gelmesine neden olur. Buna metabolik asidoz ad verilir. Metabolik asidoz belli bir dereceye kadar cesitli tamponlama mekanizmalar tarafndan geri dondurulmeye calslr. Tamponlama mekanizmalar da yetersiz kaldgnda asit ortam hucresel duzeyde islevlerin bozulmasna ve nihayet hucrenin olumune yol acar. Beyin oksijensizlige cok hassas bir organ oldugundan oksijensizlikten hemen etkilenmeye baslar ve baz beyin hucreleri olebilir. Anaerob metabolizmann bebegin basta beyin olmak uzere organlarn geri donusumsuz bir sekilde etkilemeye basladg andan itibaren perinatal asfiksi'den soz edilir. Perinatal asfiksi intrauterin ya da yeni dogan doneminde olume neden olabilecegi gibi ileri tedavi gerektirecek durumlarn olusmasna ve hatta yasam boyu surecek sekellerin olusmasna yol acacagndan henuz olusmadan onlenmelidir. Saglkl fetus nasldr? Intrauterin gelisme geriligi NonStresTest (NST) KontraksiyonStresTesti (CST) Fetal distres nedir? Bebek hareketlerinin saylmas