Günümüzde kullanılan sınıflandırma nedir ?

Menzil

Global Mod
Global Mod
Gunumuzde kullanlan snflandrma, tpk kelime anlamndaki snflandrma gibi, bir nesnenin veya nesnelerin belirli ozelliklerine gore snflandrlmas anlamna gelir. Snflandrma, calsanlarn, urunlerin veya bilgilerin cesitli ozelliklerine gore gruplandrlmasyla kolayca yonetilmesini ve organize edilmesini saglar. Cesitli uygulamalarda, veri taban yonetim sistemlerinde, web tarama sistemlerinde veya cesitli arama motorlarnda kullanlan snflandrma, verileri daha anlaslr hale getirmek icin kullanlr. Snflandrma, calsanlarn, urunlerin veya bilgilerin cesitli ozelliklerine gore gruplandrlmasyla kolayca yonetilmesini ve organize edilmesini saglar.

Snflandrma Teknikleri

Bir snflandrma sistemi, cesitli teknikleri kullanarak verileri snflandrabilir. Bu teknikler arasnda, oz ozellikleri kullanarak snflandrma, kumeleme, eslestirme, dizinleme, benzetme ve kullanc acsndan arama teknikleri saylabilir.

Oz Ozellikleri Kullanarak Snflandrma: Verileri snflandrmak icin oz ozellikler kullanlr. Veriler, kullanc tarafndan belirlenen ozellikler dahilinde snflara ayrlr. Oz ozellikleri kullanarak snflandrma, verileri anlaml bir bicimde snflandrmak icin kullanlabilecek en yaygn tekniklerden biridir.

Kumeleme : Kumeleme teknigi, verileri bir araya getirerek benzer ozellikleri paylasan verileri gruplandrmak icin kullanlr. Kumeleme teknigi, verileri snflandrmak icin kullanlan en eski ve en yaygn tekniklerden biridir.

Eslestirme : Eslestirme teknigi, iki farkl veri seti arasndaki iliskiyi tespit etmek icin kullanlr. Eslestirme teknigi, iki veri setindeki iliskileri kesfetmek ve daha sonra bu iliskileri kullanarak verileri snflandrmak icin kullanlr.

Dizinleme : Dizinleme teknigi, verileri kategorilere ayrmak icin kullanlr. Kategoriler ayr ayr veri setlerini olusturur ve bu veri setleri kullanlarak veriler snflandrlr.