Sahiplik NOC'lerini hızlandırın, DTCP'yi yönlendirin

gulay

New member
Yetkililer Cuma günü yaptığı açıklamada, Şehir ve Ülke Planlama Dairesi'nin (DTCP) saha ofislerine, yakın zamanda yasallaştırılan, altyapısı yetersiz yerleşimlerde gayrimenkul işlemleri için gerekli İtiraz Yok Sertifikalarının (NOC) verilmesini kolaylaştırmak için çeşitli önlemler alma talimatı verdiğini söyledi. DTCP yöneticisi Amit Khatri, bu yerleşimlerin tam dış boyutlarının haritalarda işaretlenmesi ve yerleşim yerlerinin parsel planının (khasra numarası) sunulması talimatını verdi. Bu hamlenin, alım ve satım tapularının tescili için gerekli NOC'lerin verilmesindeki sorunları çözmesi amaçlanıyor. Eyalet genelinde 600'den fazla yerleşim yeri yasallaştırıldı, ancak doğru ölçümler ve arsa planlarının bulunmaması nedeniyle NOC'lerin verilmesi sorunlu oldu.


Eyalet çapında 600'den fazla koloni düzenlendi ancak doğru boyutlar ve arazi planlarının bulunmaması nedeniyle NOC'lerin verilmesi sorunluydu (HT Fotoğrafı)

6 Haziran'da Khatri, düzenlenmiş kolonilerin dış boyutlarının onaylı alan planında sınırlandırılması yönünde talimatlar yayınladı. Emir ayrıca, Khasra'ya göre ayrıntıları ve alanı da içeren koloninin arazi planının sağlanmasını da zorunlu kılıyor. Arazinin bir kısmının düzenlemeye tabi bir koloni kapsamında olduğu ortak mülkiyet başvuru sahipleri için, mülkün konumu hem zeminde hem de onaylı vaziyet planında belirtilmelidir. Bu plan hem satıcı hem de alıcı tarafından imzalanmalı ve mülkün mülkiyetine dair bir beyanla birlikte sunulmalıdır.

Artık kriketteki en sevdiğiniz maçı izleyebilirsiniz. Her zaman ve her yerde. Nasıl olduğunu öğrenin

Emir, düzenleme sonrasında bu kolonilerde satış, satın alma, inşaat planları ve kullanım izinlerine izin verileceğini söylüyordu. Arazi ve gayrimenkulün tescili için, tescil yetkilileri bir bakanlık NOC'sine ihtiyaç duyar.

Müdür, düzenlemeye rağmen 2022 yılı 5 Sayılı Kanun kapsamında bildirilen düzenlileştirilen kolonilerin onaylı vaziyet planlarının çoğunda tanımsız parsel numaraları, dış sınır boyutları ve parsel planları gibi sorunların tespit edildiğini kaydetti. Kararda, “…başvuranın mülkü parçalar halinde olduğunda ve mülkünün bir kısmı düzenli koloni tarafından kaplandığında, düzenli hale getirilmiş alanla karşılaştırıldığında başvuranın alanını sınırlamak zordur” denildi.

Üst düzey bir DTCP yetkilisi, bu talimatların, yakın zamanda düzenlemeye tabi tutulan yerleşimlerdeki mülk sahiplerine bakanlık tarafından NOC'lerin verilmesini kolaylaştıracağını belirtti. Bu NOC'ler alım ve satım tapularının tescili için gereklidir.